Lamartine .
şair, yazar


Alphonse LamartineFransız şair ve devlet adamı. 21 Ekim 1790 tarihinde Macon’da doğdu. Pierre de Lamartine’in ilk oğludur.

Fransız İhtilali’nden dört sene sonra Milly yakınında bir çiftliğe taşınarak, mütevazi bir hayat içerisinde okumaya devam etti. 1811’de İtalya’ya gitti. Hıristiyanlık dininin tezatlarını görünce, transandantalizm (görünüşte kaliteli olma, kalpte temizlik) felsefesine kapıldı. Savurgan bir hayat yaşadığı için, para kazanmak ve aristokratça hayatını sürdürmek maksadıyla politikaya girmeye çalıştı. 1820’de evlendi ve hemen Napoli elçilik katipliğine tayin edildi. Burada ilk büyük eserini, “Şairce Düşünceler” (Méditations Poétiques) yayınladı. Edebi çalışmalarını hızlandırdı ve “Sokrat’ın Ölümü” (La Mort de Socrate), “Şairce Dini Ahenkler” (Harmonies Poétiques iet Religieuses) ve daha birkaç eser yayınladı. Louis Philippe’nin kral olması ile Napoli’deki görevinden istifa ederek Ortadoğu memleketlerini gezmeye çıktı. Görevle bütün Avrupa ve Amerika’yı dolaşmış, Sultan Abdülmecid Han zamanında Türkiye’ye gelmiştir. Padişah tarafından büyük dostlukla kabul edilen Lamartine’e Aydın vilayetinde bir çiftlik hediye edilmiştir.

1833’te tekrar meclise milletvekili olarak girdi. 1848’de Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Louis Napoleon’un başkan seçildiği seçimlere o da adaylığını koydu, ama çok az oy alabildi. Politikadaki yenilgisi onu fakirliğe sürükledi. Devamlı eserler yazarak borçlarını ödemeye çalışıyordu. Türkiye ve Rusya üzerine yazdığı tarih kitaplarından çok para kazandı. Fakat borçlarını bir türlü bitiremedi. Ömrünün sonuna doğru tamamen unutuldu.

Lamartine “soluk alır gibi şiir yazan” bir şairdir. Şiir ve metinlerinde renkli, ışıklı tablolara rastlanmaz. Kesin hatlarla ayrılmayan duygular, kapalı bir sis perdesi arkasından anlatılır. Romantizm akımının temsilcilerindendir.
28 Şubat 1869 tarihinde Paris’te öldü.

ESERLERİ:
Eserleri arasında en meşhurları: Şairce Düşünceler, Yeni Şairce Düşünceler (Nouvelles Méditations Poétiques), Sokrat’ın Ölümü, Jocelyn, Görüntüler (Les Visions), Bir Meleğin Düşüşü (Chuted’un Ange), Şairce İçekapanışlar (Recuillements Poétiques); tarih kitaplarından: Sırdaşlıklar (Les Canfidences), Jinondenler Tarihi (L’Histoire des Girondins), Türkiye Tarihi (Histoire de Turquie); roman: Greziella.