Kaz dağları kanıyor gülüm...
Kaz dağları kan ağlıyor.
Hani,
Truva savaşlarını yaşamış...
Hani konu olmuş İlyada destanına...
Hani tanrıları yaşatmış
kucağında

Hani, ilk güzellik yarışmasına
Ev sahipliği yapmış.
Horneros’un bin pınarlı
İda’sı.
Çağımızın Truva savaşlarını yaşıyor.
Delik deşik olmuş,
Her yanı kan içinde....
Hani nerde Homeros?
Nerdesin?
Tanrılar tannsı Zeus..
Athena
Hera
Barış ve doğa tanrıçası İrene
Helen,Venüs……….. nerdesiniz?
Hani nerdesin? Çoban Paris....
Delik deşik ettiler İda’nızı.
Zehirli hançerle deldiler bağrınızı.
Bir inilti duyar gibiyim derinlerden,
Çok derinden.
Anladım..!
Altın diye diye parçalıyorlar ciğerinizi.
Siyanürle söküyorlar yüreğinizi yerinden.
İktidarlar Truva atı olmuş...
İçinde emperyalizmin savaşçıları..
Zeus’un bağrı delinmiş;
Hani nerde tarihe saygı,
Kültürüne sahip çıkanlar hani, nerde?
Anlatırlar ya
Körfezin aşk efsanesini...
Truva kralının oğlu Ma ile
Misya kralının kızı Dra arasındaki
Çağın sevgisini.
Kavuşamamışlar da gözyaşları doldurmuş
Edremit Körfezini.
Yine ağlıyor İda, yine ağlıyor Ma-Dra
Delik deşik olmuş her yanı.
Parçalamışlar Kaz dağlarımı
Parçalamışlar Madra’mı
Nifak tanrıçası Eris olsa
Yapmazdı bu kadar...
Emperyaliste boyun eğmiş,
Kültürümü satıyorlar.
Siyanürlenmiş arsenikli suyla mı
Abdest alacak Cılbak Baba?
Ya,, kazlarını nerede güdecek
Anamız, bacımız, kadın evliya
Sankız...
Bir tarih yok oluyor gülüm....
Bir kültür kayboluyor.
Bin pınarlı Ida’nın gözlerinden
İrin damlıyor.
Derelerden akan su değil gülüm..!
Tanrılann, evliyanın gözyaşı...
Sanmasınlar İda’nın pınarları çağlıyor.
Kaz dağları kanıyor gülüm...
Kaz dağları kan ağlıyor.

Ali Tunçay