Kestane aldım cızdırdım köze attım dutuştu
Ben bekledim zeynebim nerden buldun o puştu

İmam kıydı nikahını gollarında bilezik
Ben dutmazken ellerini barnak atar o ezik

Haber aldım beben olmuş deden koymuş adını
Ben datmadım o it datsın o gıymatlı tadını

Ben severim ben yanarım kader çizer bahtımı
Ben dağlarda kerem oldum sen ellerin kadını