yoğurt bir geleneksel türk yiyeceği olduğuna göre, bu yıldızın yaptığını örf ve ananelerimize aykırı bir şey olarak düşünmemi sağlamıştır.