cübbeli ne kuvvetli bedduan varmış reis adamların hayatları kaydı.